Energia wiatru

Ukraina
W latach 2018-2022 firma opracowała projekt elektrowni wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 295 MW, które obecnie znajdują się na etapie gotowości do budowy. Miejsca realizacji projektu (z podpisanymi umowami dzierżawy na 49 lat) znajdują się w obwodach lwowskim i wołyńskim, 30 km od zachodniej granicy kraju.

Na terenach tych przez dwa lata prowadzono badania ornitologiczne, projekt posiada pozytywną decyzję środowiskową, zatwierdzoną przez władze państwowe. Przeprowadzono niezbędne badania geologiczne i geodezyjne, a także pomiary wiatru wykonane przez niemiecką firmę Deutsche Wind Guard. Wszystkie elektrownie otrzymały specyfikacje techniczne zatwierdzone przez Krajowy Zakład Energetyczny Ukrenergo do przyłączenia do sieci 110 kV. Ponadto podpisano umowę Pre-PPA z Przedsiębiorstwem Państwowym Harantovanyi Pokupets na zakup energii elektrycznej.

Polska
W Polsce docelowo w latach 2023-2025 chcemy rozwijać projekty energetyki wiatrowej o mocy 100 MW. Lokalizacje przyszłych projektów znajdują się w trzech województwach.