IV Charytatywny rajd rowerowy „Kręcę pedałami, żeby żyli”

Dla Grupy firm Greenville jest to już trzeci rajd rowerowy w ramach współpracy z fundacją charytatywną „Zaporuka” i Arsenem Mirzojanem. W ubiegłym roku wzięliśmy również udział w specjalnym projekcie na Ukraińskiej Giełdzie Charytatywnej.

Dobrą tradycją stało się dla nas pedałowanie dla małych pacjentów Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci.

Cieszymy się, że przestrzeń ekologiczna oddziału hematologii zmienia się – częściowo dzięki naszym staraniom. Wysokie wymagania dotyczące budownictwa i przestrzegania standardów życia w środowisku ekologicznym to credo naszej firmy. Świadomi naszej odpowiedzialności społecznej, zawsze chętnie angażujemy się w akcje charytatywne i często sami podejmujemy inicjatywy. Dla nas ekologiczna przestrzeń to nie tylko czyste powietrze, ale także przestrzeganie naszych wartości. Udział w takich inicjatywach pozwala nam zyskać poparcie pracowników, mieszkańców naszych kompleksów mieszkaniowych i wszystkich, którym na tym zależy.