Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to kluczowy czynnik leżący u podstaw nowego modelu rozwoju naszej działalności.

Rozumiemy, jak cele biznesowe i cele zrównoważonego rozwoju są nierozerwalnie związane i jak ten związek wpływa na nasze społeczeństwo i środowisko. Wierzymy, że przedsiębiorstwa i społeczeństwo muszą się przekształcić, aby dobrze prosperować i konkurować.

Dlatego zaczynamy wdrażać standardy ESG.

Poprzez wdrożenie istniejącej elektrowni słonecznej o mocy 105 MW w obwodzie lwowskim na Ukrainie, firma zapewnia redukcję emisji CO₂ o 56 000 ton rocznie.

Istotne jest również to, że elektrownie słoneczne znajdują się na zdegradowanych gruntach po dawnej działalności przemysłowej, które zajmują 2,4 mln metrów kwadratowych.